STRONA GŁÓWNA

Sztuka reklamy

Jak powstawała Polska Reklama Uliczna.

Projekt wykonany przez
Wojciecha Ossowieckiego
biuro@pneumatykasystem.pl


Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Może być projektem uzupełniającym na zajęciach z plastyki.

Przewidywany czas realizacji 15 godzin / grupę
Całkowity czas realizacji 60 godzin.


                                                     

                                                                 Archiwum Polskiego Outdooru